Ochrana osobních údajů.


Desítka, dodržuje ve všech projektech všechny zásady dané Zákonem o ochraně osobních údajů. Desítka sbírá Vaše osobní data pouze s Vašim souhlasem vyjádřeným kliknutím na tlačítko Souhlasím, nebo zasláním souhlasného emailu. V tomto případě sbíráme pouze Vaše křestní jméno a emailovou adresu.

Desítka automaticky přijímá obecně uvolněné elektronické záznamy, jako je Vaše IP adresa, cookies, typ prohlížeče, a další obecně přístupné informace, pokud je máte uvolněny nastavením ve Vašem PC a serveru.

Desítka všechny takto získané informace využívá pouze pro vlastní potřebu následné komunikace s Vámi. Tyto informace nejsou nikdy poskytnuté nějaké třetí straně výjma případné žádosti oprávněných soudních orgánů, nebo orgánů působících v trestně-právní oblasti.

Cookies
Desítka smí nastavit přístup ke cookies na Vašem PC.

Reklama
Na webu Desítka není žádná reklama, kromě jediného banneru administrátora webu k návštěbě jeho osobního webu.

Povolení k použití Vašeho obsahu.
Zasláním jakékoliv informace, návrhu, připomínky, identifikace, nebo jiného materiálu, (dále jen obsah), automaticky dáváte práva pro Desítka, tento obsah bez nejakého licenčního poplatku, využívat na svých stránkách, modifikovat jej, překládat, adaptovat, zveřejnit celý, nebo část, nebo jeho odvozeninu a to jak v CZ, tak i celosvětově. Přitom nezáleží v jaké formě (tisk, webstaránka, audio, video atd.) může být tento obsah zveřejněn.

Všeobecné
Veškerá komunikace od jakýchkoliv projektů Desítka k Vám, je považována za část souhlasu, který jste k tomu udělili kliknutm na tlačítko SOUHLASÍM, nebo registraci do webu. Jakýkoliv elektronický kontakt, email, fax, hovor, nelze proto považovat za nevyžádaný kontakt v souladu s ustanoveními platných zákonů ČR. Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit, zasláním emailu s požadavkem odstranit Vaši adresu z databáze.

Změny
Desítka může čas od času v návaznosti na obecně platné změny, udělat změny v této politice ochrany osobních údajů i bez Vašeho souhlasu. Kontrolujte proto tuto stránku pro případné změny. Používáním webových stránek Desítka a jeho projektů, automaticky souhlasíte s provedenými změnami. Pokud ne, musíte zaslat email s požadavkem na odstranění Vaši adresy z databáze.


Administrátor
Desítka.org
V Praze dne 01.01. .